Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-U-553/12-MM
Predmet:ODRŽAVANJE PIS-A 2012-2013 PN-U-553/12-MM
 
4.9.2012Odluka o početku postupka nabave
12.9.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.10.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.10.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.10.2012Odluka o odabiru / poništenju
4.10.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja