Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2024/S PCINF-0000026, 2024/S F05-0000030
Predmet:NABAVA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MP MOLVE - NOVIGRAD DN 500/50 I MP PODSUSED - PČ IVANJA REKA DN 500/50 PN-I-686/23-DT
 
27.12.2023Odluka o početku postupka nabave
9.1.2024 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
24.1.2024 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.2.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.4.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.4.2024Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja