Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0047993
Predmet:PN-T-308/13/TP, NEISKREĆI ALAT PN-T-308/13/TP
 
14.5.2013Odluka o početku postupka nabave
27.5.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.6.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
20.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja