Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:STROJARSKA PRIPREMA I ČIŠĆENJE PRODUKTOVODA DN 400 SLOBODNICA - BOSANSKI BROD PN-T-534/18-AS
 
16.8.2018Odluka o početku postupka nabave
17.8.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
17.8.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
28.8.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
29.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.9.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
12.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja