Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0005738
Predmet:PN-Z-237/17/TP, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACRA PN-Z-237/17/TP
 
22.3.2017Odluka o početku postupka nabave
30.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
4.8.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja