Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/s OF5-0029346
Predmet:OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PN-Z-598/18-MB
 
11.10.2018Odluka o početku postupka nabave
24.10.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.12.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.12.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.12.2018Odluka o odabiru / poništenju
8.2.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja