Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-139,166,185/22-MB
Predmet:GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI RADOVI U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-139,166,185/22-MB
 
14.3.2022Odluka o početku postupka nabave
18.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.4.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.4.2022Odluka o odabiru / poništenju
26.5.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja