Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0046301
Predmet:Stručni nadzor nad provođenjem programa kontrole i osiguranja kvalitete za rekonstrukciju PČ Lučko PN-I-465/12-GB
 
6.7.2012Odluka o početku postupka nabave
31.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.8.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.9.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.9.2012Odluka o odabiru / poništenju
13.11.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja