Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-169/181/191/13-MM
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE U RTP PN-T-169/181/191/13-MM
 
13.3.2013Odluka o početku postupka nabave
4.4.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.4.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.5.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.5.2013Odluka o odabiru / poništenju
26.6.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja