Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0014729
Predmet:GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-O-236/22-ŽF
 
24.3.2022Odluka o početku postupka nabave
31.3.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
31.3.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
8.4.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
14.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.5.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.5.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.5.2022Odluka o odabiru / poništenju
27.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja