Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0039914
Predmet:INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PN-T-573/21-MB
 
20.10.2021Odluka o početku postupka nabave
3.11.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.12.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.12.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.12.2021Odluka o odabiru / poništenju
12.1.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja