Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0020237
Predmet:Intervencija na procesnim računalima i pripadajućim sustavima neprekidnog napajanja PN-T-231/14-GB
 
19.3.2014Odluka o početku postupka nabave
17.4.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.5.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
11.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja