Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S OF5-0005135
Predmet:IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE - UGRADNJE KONTEJNERSKIH MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA (MRS) po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-038/17-MB
 
6.3.2017Odluka o početku postupka nabave
13.3.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
13.3.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
21.3.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
22.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
14.7.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja