Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0008212
Predmet:ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) PN-T-069/15-VLB
 
18.2.2015Odluka o početku postupka nabave
27.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
14.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja