Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0019107
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-410/18-AS
 
9.7.2018Odluka o početku postupka nabave
18.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.8.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
1.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja