Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0027947
Predmet:SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD 64 DO G6500 PN-T-423/15-AS
 
31.7.2015Odluka o početku postupka nabave
12.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.9.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.9.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.9.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.11.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja