Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/SF22-0019836
Predmet:PN-P-482/18/TP, PRAVNE USLUGE PN-P-482/18/TP
 
18.7.2018Odluka o početku postupka nabave
25.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.9.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.9.2018Odluka o odabiru / poništenju
24.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja