Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0011304
Predmet:ZAŠTITA PLINOVODA NA PRIJELAZU PREKO VODOTOKA ZA REGIJU TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-039/12-LR
 
16.3.2012Odluka o početku postupka nabave
13.4.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.5.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.6.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.6.2012Odluka o odabiru / poništenju
3.10.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja