Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0008567
Predmet:ISPORUKA, UGRADNJA I PUŠTANJE U RAD OPREME ZA REKONSTRUKCIJU PLINSKOG ČVORA (PČ) DONJI MIHOLJAC PN-I-181/23-MB
 
22.2.2023Odluka o početku postupka nabave
28.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja