Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0019742
Predmet:NADOGRADNJA POSTOJEĆEG SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE, PN-Z-413/18-DT PN-Z-413/18-DT
 
11.7.2018Odluka o početku postupka nabave
24.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.8.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
16.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja