Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0022735
Predmet:ISPITIVAJE PILINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) ZAPADNA HRVATSKA PN-T-361/21-MB
 
14.6.2021Odluka o početku postupka nabave
17.6.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.7.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.7.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
15.9.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja