Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 015-0044380
Predmet:PN-P-009/12/TP, PRAVNE USLUGE PN-P-009/12/TP
 
13.4.2012Odluka o početku postupka nabave
26.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.7.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.7.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.7.2012Odluka o odabiru / poništenju
22.8.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja