Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0043685
Predmet:USLUGE ODRŽAVANJA I PODRŠKE IT OBJEKATA POSLOVNIH PROCESA, INTEGRACIJE I KOLABORACIJE PN-UP-529/14-VLB
 
29.8.2014Odluka o početku postupka nabave
18.9.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.10.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.10.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.10.2014Odluka o odabiru / poništenju
1.12.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja