Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0010008
Predmet:REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017.GODINU PN-PF-363/17-MB
 
19.5.2017Odluka o početku postupka nabave
23.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
26.6.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja