Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0011246
Predmet:IZRADA GLAVNOG PROJEKTA MJERNO REDUKCIJSKE STANICE SLAVONSKI BROD- ISTOK, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA NA MEHANIČKU OTPORNOST I STABILNOST, I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-368/17-MB
 
1.6.2017Odluka o početku postupka nabave
7.6.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.7.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.8.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.8.2017Odluka o odabiru / poništenju
6.9.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja