Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0001319
Predmet:PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-766/14-MB
 
7.1.2015Odluka o početku postupka nabave
15.1.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.2.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.2.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.2.2015Odluka o odabiru / poništenju
24.3.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja