Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0005864
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC – DRAVASZERDAHELY PN-STU-044/21-LR
 
2.2.2021Odluka o početku postupka nabave
11.2.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.3.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.3.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.3.2021Odluka o odabiru / poništenju
12.4.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja