Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0062221
Predmet:PN-T-359/12/TP, ANTIFRIZ , TEKUĆINA ZA RASHLADNI SUSTAV (U BAČVAMA OD CCA 200 LIT.) PN-T-359/12/TP
 
4.9.2012Odluka o početku postupka nabave
20.9.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.10.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.10.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.11.2012Odluka o odabiru / poništenju
22.1.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja