Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-138633-061011
Predmet:MJESEČNI NAJAM SM OPTIČKE PARICE NA RELACIJI SAVSKA - IVANJA REKA I NA RELACIJI SAVSKA – LUČKO PN-STU-710/11-LR
 
29.9.2011Odluka o početku postupka nabave
7.10.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.10.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.10.2011Odluka o odabiru / poništenju
27.10.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja