Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0011049
Predmet:PN-T-161/15/TP, DIJELOVI SUSTAVA NEPREKIDNOG NAPAJANJA PN-T-161/15/TP
 
5.3.2015Odluka o početku postupka nabave
17.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.4.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.4.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
28.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja