Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-146962-051211
Predmet:VILIČAR PN-T-853/11-MM
 
21.11.2011Odluka o početku postupka nabave
6.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.12.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.1.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.1.2012Odluka o odabiru / poništenju
6.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja