Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-142344-041111
Predmet:MJESEČNI NAJAM SM OPTIČKE PARICE NA RELACIJI SAVSKA - IVANJA REKA I NA RELACIJI SAVSKA - LUČKO PN-STU-854/11-LR
 
4.11.2011Odluka o početku postupka nabave
7.11.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.11.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.11.2011Odluka o odabiru / poništenju
29.11.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja