Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0016495
Predmet:KONSOLIDACIJA / NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE PROCESNE MREŽE PN-I-238/19-ŽF
 
4.4.2019Odluka o početku postupka nabave
19.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
11.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja