Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-33-M-128303-120711
Predmet: NAJAM RADNE SNAGE ZA USLUGU RECEPCIONARA U POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO-a, SAVSKA CESTA 88A, ZAGREB PN-IMO-570/11-MB
 
12.7.2011Odluka o početku postupka nabave
13.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.7.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.8.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.8.2011Odluka o odabiru / poništenju
9.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja