Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0016594
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE NA PLINOVODIMA DN 500 IVANIĆ - KUTINA I DN 500 POPOVAČA - SISAK PN-T-244/14-ŽF
 
20.3.2014Odluka o početku postupka nabave
31.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.5.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
4.8.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja