Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE - UGRADNJE KONTEJNERSKIH MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA: MRS ČAĐAVICA, MRS HAMPOVICA, MRS GOLA, MRS MOLVE SELO I MRS SIRAČ po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-608/19-MB
 
28.10.2019Odluka o početku postupka nabave
15.11.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
28.11.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
2.12.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.1.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.2.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.2.2020Odluka o odabiru / poništenju
5.3.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja