Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0013330
Predmet:KUPNJA NOVIH "ORACLE" LICENCI PN-R-257/12-LR
 
16.4.2012Odluka o početku postupka nabave
23.4.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.5.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.5.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.5.2012Odluka o odabiru / poništenju
30.7.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja