Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0046494
Predmet:REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA MJERNOG SUSTAVA KVALITETE PLINA PO SISTEMU KLJUČ U RUKE PN-I-568/14-ŽF
 
23.9.2014Odluka o početku postupka nabave
9.10.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.11.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.12.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.12.2014Odluka o odabiru / poništenju
26.1.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja