Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0011368
Predmet:ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) U REGIJAMA STP-a PN-T-134/20-DT
 
3.3.2020Odluka o početku postupka nabave
18.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.4.2020Odluka o odabiru / poništenju
15.4.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja