Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0076219
Predmet:PN-T-794/12-VLB; INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-A PN-T-794/12-VLB
 
22.10.2012Odluka o početku postupka nabave
2.11.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.12.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.12.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.12.2012Odluka o odabiru / poništenju
18.12.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja