Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0017155
Predmet:PODATKOVNO POVEZIVANJE OBJEKATA II. FAZE TEHNIČKE ZAŠTITE PUTEL L2 VPN MPLS MREŽE PN-I-488/46-ŽF
 
25.7.2016Odluka o početku postupka nabave
1.8.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.8.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.9.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.9.2016Odluka o odabiru / poništenju
26.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja