Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0016500
Predmet:ODRŽAVANJE BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKO – KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA NA MP PULA – SLAVONSKI BROD PN-STU-222/19-AB
 
10.4.2019Odluka o početku postupka nabave
19.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
24.6.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja