Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0059954
Predmet:PN-SKU-754/14/TP, OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRA I VOZILA U LEASINGU PN-SKU-754/14/TP
 
22.12.2014Odluka o početku postupka nabave
30.12.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.1.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.2.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.2.2015Odluka o odabiru / poništenju
16.3.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja