Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0018257
Predmet:RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA REGIJA u 2016/2017. godini po grupama kako slijedi: GRUPA A) 476 - REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA GRUPA B) 492 - REGIJA ISTOČNA HRVATSKA; PN-T-476-492-AS PN-T-476-492-AS
 
16.8.2016Odluka o početku postupka nabave
18.8.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.9.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.9.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.9.2016Odluka o odabiru / poništenju
22.11.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja