Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0098909
Predmet:Nabava konusnih slavina PN-T-651/13-GB
 
8.11.2013Odluka o početku postupka nabave
3.12.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.1.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.3.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.3.2014Odluka o odabiru / poništenju
17.3.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
promjena datuma početka postupka
Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0098909


Aktualna javna nadmetanja