Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0068904
Predmet:PN-UP-489/13-VLB; NOVE MICROSOFT CORE CAL LICENCE U OPCIJI OVS ILI EA PN-UP-489/13-VLB
 
29.7.2013Odluka o početku postupka nabave
6.8.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.8.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.9.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.9.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.12.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja