Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0008531
Predmet:PN-TONERI/14/TP, NABAVA TONERA ZA PISAČE, TELEFAKS I KOPIRNE UREĐAJE PN-TONERI/14/TP
 
12.2.2014Odluka o početku postupka nabave
20.2.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.3.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.3.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.3.2014Odluka o odabiru / poništenju
12.5.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja