Mrežna pravila transportnog sustava

OKONČANA JAVNA RASPRAVA

Plinacro kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave vezane uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava.
Javna rasprava održala se od 28. kolovoza do 11. rujna 2013. godine.
Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.

U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti:
  1. Elektrometal distribucija plina d.o.o., Bjelovar
  2. GEN-I Zagreb d.o.o., Zagreb
  3. Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb
  4. INA-Industrija nafte d.d., Zagreb
  5. Petrokemija d.d., Kutina
  6. Termoplin d.d., Varaždin
  7. Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Zagreb
  8. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb
  9. Podzemno skladište plina d.o.o., Zagreb
  10. Prvo plinarsko društvo d.o.o., Zagreb

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, možete pronaći u nastavku teksta: Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi


POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI

Plinacro kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava.

Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 28. kolovoza do 11. rujna 2013. godine.

Plinacro kao operator transportnog sustava sukladno odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13) dužan donijeti mrežna pravila transportnog sustava, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona o tržištu plina.
Sukladno odredbama Zakona o tržištu plina, u postupku donošenja mrežnih pravila transportnog sustava, operator transportnog sustava dužan je osigurati odgovarajuće sudjelovanje svih zainteresiranih strana i provesti javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Mrežna pravila transportnog sustava donosi operator transportnog sustava uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava posebno uređuje:
POSTUPAK SAVJETOVANJA

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu korisnici@plinacro.hr najkasnije do 11. rujna 2013. godine. DATOTEKE