Upute za voditelje bilančnih skupina

Prema odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine" broj 18/18)  voditelj bilančne skupine definiran je kao energetski subjekt koji organizira i vodi bilančnu skupinu i dogovoran je za usklađivanje količina plina koji se, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, predaju u transportni sustav i preuzimaju iz transportnog sustava.

Voditelj bilančne skupine odgovoran je za nominiranje količina plina te usklađivanje količina plina koje se, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, predaju u transportni sustav preuzimaju iz transportnog sustava te za sve troškove vezane uz uravnoteženje i odstupanje bilančne skupine koju organizira i vodi.

Hrvatski operator tržišta plina vodi Registar voditelja bilančne skupine te ga objavljuje na svojim službenim internetskim stranicama (www.hrote.hr).
Nakon registracije, voditelj bilančne skupine sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, dužan je prije prvog podnošenja zahtjeva za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava:
  1. sklopiti sporazum o pristupu informacijskoj platformi operatora transportnog sustava
  2. proći obuku o korištenju informacijske platforme operatora transportnog sustava
  3. dostaviti podatke za službeni i operativni kontakt
SPORAZUM O PRISTUPU INFORMACIJSKOJ PLATFORMI OPERATORA TRANSPORTNOG SUSTAVA

U svrhu razmjene podataka putem informacijske platforme operator transportnog sustava dodjeljuje voditelju bilančne skupine korisnički račun i lozinku za pristup te korisničke upute temeljem potpisanog Sporazuma o pristupu informacijskoj platformi operatora transportnog sustava.
Novo registrirani voditelj bilančne skupine, putem e-pošte:  može zatražiti od operatora transportnog sustava dostavu obrasca sporazuma i pripadajućeg priloga u word obliku.

Voditelj bilančne skupine, dužan je sporazum i pripadajući prilog uredno i točno ispuniti te 2 potpisana primjerka donijeti na obuku o korištenju informacijske platforme operatora transportnog sustava. Po završetku obuke, voditelju bilančne skupine biti će vraćen 1 primjerak obostrano potpisanog sporazuma.

OBUKA O KORIŠTENJU INFORMACIJSKE PLATFORME OPERATORA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Operator transportnog sustava razmjenjuje podatke s voditeljem bilančne skupine za postupke rezervacije kapaciteta transportngo sustava, nominacija i izvještavanja na informacijskoj platformi uz dodijeljena korisnička prava.

Uvjet dodijele korisničkih prava je obuka o korištenju informacijske platforme operator transportnog sustava. Obuka se organizira za svakog novo registriranog voditelja bilančne skupne u prostorijama Plinacro-a (Savska cesta 88a, Zagreb) pod vodstvom djelatnika Sektora tehnološkog upravljanja. Tijekom obuke će sudionicima biti prikazan rad informacijske platforme uz detaljno objašnjenje svih funkcija sustava.

Plinacro će po zaprimanju obavijesti o upisu novog voditelja bilančne skupine u Registar voditelja bilančne skupine od strane Hrvatskog operatora tržišta energije, voditelja bilančne skupine pozvati na obuku, najkasnije 10 dana prije dana održavanja obuke.

PODACI ZA SLUŽBENI I OPERATIVNI KONTAKT

Voditelj bilančne skupine dužan je prije podnošenja zahtjeva za rezervaciju kapaciteta, dostaviti na e-adresu: obavijest o članovima bilančne skupine koju organizira i vodi te o eventualnom izmjenama operativnih i službenih kontakata. Voditelj bilančne skupine je dužan obavijestiti operatora transportnog sustava o svakoj izmjeni kontakta.