Obvezujuća faza Open Season postupka: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću produženo do 15. rujna 2017.

Plinacro d.o.o. će savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u okviru obvezujuće faze Open season postupka, produžiti do 15. rujna 2017. godine.

Mole se zainteresirani sudionici da ispunjeni obrazac indikativnog zahtjeva za zakup kapaciteta transportnog sustava dostave do navedenog datuma na adresu openseason@plinacro.hr.

Više informacija o registraciji dostupno je na sljedećem linku: Registracija za obvezujuću fazu Open Season postupka